top of page
 • Writer's pictureATAS Malaysia

Terma & Syarat Atas

Selamat datang ke ATAS MALAYSIA


Terma dan syarat ini membentangkan peraturan dan peraturan untuk menggunakan tapak web ATAS.


Dengan mengakses laman web ini, kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini. Jangan gunakan laman web kami jika anda tidak bersetuju untuk mematuhi semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini.


Terminologi berikut digunakan pada Terma dan Syarat ini, Pernyataan Privasi dan Notis Penafian, dan semua Perjanjian: “Pelanggan,” “Anda” dan “Anda” merujuk kepada anda, orang yang melog masuk ke laman web ini dan mematuhi Syarikat. terma dan syarat. "Syarikat," "Kami Sendiri," "Kami," "Kami," dan "Kami" merujuk kepada Syarikat kami. “Parti,” “Pihak,” atau “Kami” merujuk kepada kedua-dua Pelanggan dan kami sendiri. Semua terma merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk menjalankan proses bantuan kami kepada Pelanggan dengan cara yang paling sesuai untuk tujuan nyata untuk memenuhi keperluan Pelanggan berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan yang dinyatakan oleh Syarikat, dalam mengikut dan tertakluk kepada undang-undang yang berlaku di Belanda. Sebarang penggunaan istilah di atas atau perkataan lain dalam bentuk tunggal, jamak, huruf besar, dan ia atau ia dianggap boleh ditukar ganti dan, oleh itu, merujuk kepada yang sama.COOKIES


Kami menggunakan kuki. Dengan mengakses laman web kami, anda bersetuju untuk menggunakan kuki menurut Dasar Privasi ATAS. Kebanyakan tapak web interaktif menggunakan kuki untuk membolehkan kami mendapatkan semula butiran pengguna untuk setiap lawatan. Laman web kami menggunakan kuki untuk membolehkan kefungsian kawasan tertentu, menjadikannya lebih mudah untuk orang melawat tapak web kami. Beberapa ahli gabungan/rakan kongsi pengiklanan kami juga mungkin menggunakan kuki.LESEN


Melainkan dinyatakan sebaliknya, ATAS dan pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di ATAS. Semua hak harta intelek adalah terpelihara. Anda boleh mengakses ini daripada ATAS untuk kegunaan peribadi anda, tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:


 1. Terbitkan semula bahan daripada ATAS.

 2. Jual, sewa atau sublesenkan bahan daripada ATAS.

 3. Menghasilkan semula, menduplikasi atau menyalin bahan daripada ATAS.

 4. Agihkan semula kandungan daripada ATAS.

Perjanjian ini bermula pada tarikh ini. Sebahagian daripada laman web ini menawarkan peluang kepada pengguna untuk menyiarkan dan bertukar-tukar pendapat dan maklumat dalam kawasan tertentu laman web tersebut. ATAS tidak menapis, mengedit, menerbitkan atau menyemak ulasan sebelum kehadirannya di tapak web.


Komen tidak menggambarkan pandangan dan pendapat ATAS, ejennya dan ahli gabungannya. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang menyiarkan pandangan dan pendapat mereka. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, ATAS tidak akan bertanggungjawab ke atas Komen atau sebarang liabiliti, kerosakan, atau perbelanjaan yang disebabkan dan dialami disebabkan oleh sebarang penggunaan dan pengeposan dan penampilan Komen di laman web ini.


ATAS berhak untuk memantau semua Komen dan mengalih keluar sebarang Komen yang boleh dianggap tidak sesuai, menyinggung perasaan atau menyebabkan pelanggaran Terma dan Syarat ini.


Anda menjamin dan menyatakan bahawa:


Anda berhak untuk menyiarkan Komen di tapak web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk berbuat demikian:

 1. Komen tidak menceroboh mana-mana hak harta intelek, termasuk tanpa had, hak cipta, paten, atau tanda dagangan mana-mana pihak ketiga;

 2. Komen tidak mengandungi sebarang bahan yang memfitnah, memfitnah, menyinggung perasaan, tidak senonoh atau sebaliknya menyalahi undang-undang, yang merupakan pencerobohan privasi.

 3. Komen tidak akan digunakan untuk meminta atau mempromosikan perniagaan, adat, atau membentangkan aktiviti komersial atau menyalahi undang-undang.


Anda kini memberikan kami lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, menghasilkan semula, mengedit dan memberi kebenaran kepada orang lain untuk menggunakan, menghasilkan semula dan mengedit mana-mana Komen anda dalam sebarang bentuk, format atau media.HYPERLINKING KE KANDUNGAN KAMI


Organisasi berikut mungkin memaut ke Laman Web kami tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu:


 1. Agensi-agensi kerajaan;

 2. Enjin carian;

 3. Pertubuhan berita;

 4. Pengedar direktori dalam talian boleh memaut ke Laman Web kami dengan cara yang sama seperti mereka memaut ke Laman Web perniagaan tersenarai lain; dan

 5. Perniagaan Bertauliah Seluruh Sistem kecuali meminta organisasi bukan untung, pusat beli-belah amal dan kumpulan pengumpulan dana amal, yang mungkin tidak memaut ke tapak web kami. Organisasi ini mungkin memaut ke halaman utama kami, ke penerbitan, atau maklumat Laman Web lain selagi pautan:

Kami mungkin mempertimbangkan dan meluluskan permintaan pautan lain daripada jenis organisasi berikut:


 1. sumber maklumat pengguna dan perniagaan yang biasa diketahui;

 2. tapak komuniti dot.com ;

 3. persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal;

 4. pengedar direktori dalam talian;

 5. portal internet;

 6. perakaunan, undang-undang dan firma perunding; dan

 7. institusi pendidikan dan persatuan perdagangan.

Kami akan meluluskan permintaan pautan daripada organisasi ini jika kami memutuskan bahawa:


(a) pautan itu tidak akan membuatkan kami memandang tidak baik kepada diri kami sendiri atau perniagaan kami yang diiktiraf;

(b) organisasi tidak mempunyai sebarang rekod negatif dengan kami;

(c) manfaat kepada kami daripada keterlihatan hiperpautan mengimbangi ketiadaan ATAS; dan

(d) pautan adalah dalam konteks maklumat sumber am.


Organisasi ini dijemput untuk memaut ke halaman utama kami di bawah syarat mesra berikut:


(a) Pautan itu hendaklah lurus dan jujur;

(b) Ia tidak boleh mencadangkan secara palsu bahawa kami menaja, menyokong, atau meluluskan pihak yang memautkan dan produk atau perkhidmatannya;

(c) Ia harus digabungkan dengan lancar ke dalam kandungan tapak pihak yang memautkan.


Jika organisasi anda adalah sebahagian daripada kategori yang dinyatakan di atas dan ingin memaut ke tapak web kami, sila hantarkan e-mel kepada kami di ATAS. Kongsi nama anda, butiran organisasi dan maklumat hubungan. Jangan lupa untuk memasukkan URL tapak anda, senarai URL yang anda rancang untuk dipautkan ke Laman Web kami dan senarai URL di tapak kami yang anda ingin pautkan. Kami berjanji untuk menghubungi anda semula dalam masa 2-3 minggu.


Organisasi yang diluluskan bebas untuk hyperlink ke Laman Web kami menggunakan mana-mana kaedah yang menarik ini:


(a) Dengan menggunakan nama korporat kami; atau

(b) Dengan menggunakan pencari sumber seragam yang dikaitkan dengan; atau

(c) Menggunakan sebarang perihalan lain mengenai Laman Web kami yang masuk akal dalam konteks dan format kandungan di tapak pihak yang memautkan.


Sila ambil perhatian bahawa menggunakan logo ATAS atau karya seni lain untuk memaut adalah tidak dibenarkan tanpa perjanjian lesen tanda dagangan.IFRAME

Mencipta bingkai di sekeliling halaman web kami yang mengubah persembahan visual atau penampilan laman web kami tidak dibenarkan tanpa kelulusan dan kebenaran bertulis terlebih dahulu.LIABILITI KANDUNGAN


Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kandungan di Laman Web anda. Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami daripada semua tuntutan yang meningkat di Laman Web anda. Tiada pautan harus muncul di mana-mana Laman Web yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menyokong pelanggaran atau pelanggaran lain terhadap mana-mana hak pihak ketiga.PRIVASI ANDA  


Sila baca Dasar Privasi ATAS.RIZAB HAK

Kami berhak meminta anda mengalih keluar semua pautan atau mana-mana pautan tertentu ke Laman Web kami. Anda meluluskan untuk segera mengalih keluar semua pautan ke Laman Web kami atas permintaan. Kami juga berhak untuk meminda terma dan syarat ini serta dasar pemautannya pada bila-bila masa. Dengan memaut secara berterusan ke Laman Web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mematuhi terma dan syarat pemautan ini.PEMBUANGAN PAUTAN DARI LAMAN WEB KAMI


Jika anda menemui sebarang pautan di Laman Web kami yang menyinggung atas sebarang sebab, anda bebas untuk menghubungi dan memaklumkan kami pada bila-bila masa. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk mengalih keluar pautan, tetapi kami tidak bertanggungjawab untuk berbuat demikian atau membalas terus kepada anda. Kami tidak memastikan bahawa maklumat di laman web ini adalah betul. Kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya, kami juga tidak berjanji untuk memastikan bahawa tapak web kekal tersedia atau bahan di tapak web sentiasa dikemas kini.PENAFIAN


Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami mengecualikan semua representasi, waranti dan syarat yang berkaitan dengan tapak web kami dan penggunaan laman web ini. Tiada apa-apa dalam penafian ini akan:


 1. mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk kematian atau kecederaan peribadi;

 2. mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk penipuan atau salah nyata penipuan;

 3. mengehadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dalam apa jua cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai; atau

 4. mengecualikan mana-mana liabiliti kami atau anda yang mungkin tidak dikecualikan di bawah undang-undang yang terpakai.

Had dan larangan liabiliti yang ditetapkan dalam Bahagian ini dan di tempat lain dalam penafian ini:


(a) tertakluk kepada perenggan sebelumnya; dan

(b) mengawal semua liabiliti yang timbul di bawah penafian, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort, dan untuk pelanggaran kewajipan berkanun.


Selagi laman web dan maklumat serta perkhidmatan di laman web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk.

3 lihatan0 komen

Siaran Terkini

Lihat Semua

Comments


bottom of page